Trang chủ / Tag Archives: Hóa đơn

Tag Archives: Hóa đơn

Hóa đơn là gì?

hoadon

Theo quy định tại điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định loại và hình thức và nội dung như sau: 1. HĐ quy định tại Nghị định này gồm các loại sau: a) …

Xem thêm »