Trang chủ / Tin tức / Quy trình - Thủ tục / Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành chính về hóa đơn.

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành chính về hóa đơn.

Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành nghị định 49/2016/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP
Theo đó, có một số điểm nổi bật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hoá đơn như sau:
– Đặt in hoá đơn không ký hợp đồng mức phạt giảm từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng còn 500.000 – 1.500.000 đồng ( khoản 1, Điều 3)
– Bổ sung:
Phạt từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hoá đơn kh