Trang chủ / Tin tức / Hóa đơn tự in / Mẫu thông báo phát hành hóa đơn tự in.

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn tự in.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu: TB01/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

 1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:…………………………………………………………………………………………………………..
  2. Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Điện thoại:(Ghi của kế toán hoặc người pháthành)
  5. Các loại hoá đơn phát hành:

hóa đơn tự in

 1. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
  – Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………….
  – Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………
  7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:…………………………………………………………………………
Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn không ghi cột Doanh nghiệp in và Hợp đồng đặt in ………, ngày………tháng…..năm 2011

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú Không in phần này vào TBPH :  Sau khi đặt in xong. Hồ sơ nộp Cơ quan Thuế trước 5 ngày khi bắt đầu sử dụng gồm : 1 bộ hóa đơn mẫu đủ các liên được in chính thức  mang số 0000000 có đóng dấu MẪU do công ty in cung cấp và 2 bản chính Thông báo phát hành hóa đơn này ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp.Sau khi nộp xong, Quý khách giữ lại 1 bản Thông báo phát hành có xác nhận của Cơ quan Thuế.

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn tự in. 5.00/5 (100.00%) 1 đánh giá

Có thể bạn quan tâm

dieu-kien-su-dung-hoa-don-tu-in

Điều kiện sử dụng hóa đơn tự in

Theo quy định tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *