Trang chủ / Tin tức / Tin ngành in

Tin ngành in

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

Cách tính thuế gtgt

634398

Cách tính thuế GTGT đầu vào – đầu ra: Phương pháp khấu trừ 1.1. Tính thuế GTGT đầu vào – đầu ra áp dụng cho các đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp (DN) có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên 1 tỷ đồng (nếu DN …

Xem thêm »

Thuế GTGT cho hàng hóa XNK

thuế-giá-trị-gia-tăng

 Ðối tượng chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu: 1.1 Ðối tượng chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu: Ðối với hàng hoá nhập khẩu, đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hoá nhập khẩu dùng cho sản …

Xem thêm »

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

Sửa-quy-định-về-đối-tượng-không-chịu-thuế-GTGT-sblaw

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng Đối tượng chịu thuế GTGT gồm: Hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam. Hàng hóa dịch vụ mua của tổ chức cá nhân nước ngoài , hàng hóa hóa nhập khẩu 1. Đối tượng không chịu thuế GTGT – …

Xem thêm »

Tổng hợp những quy định về thuế năm 2018

thuế-giá-trị-gia-tăng

Thuế Giá Trị Gia Tăng – Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.  – Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế. – Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định …

Xem thêm »

HOÀN THUẾ GTGT 

Hoan-thue-VAT

1.Cơ sở pháp lý. Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng. Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn …

Xem thêm »