Trang chủ / Tin tức / Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì?

hoa-don-dien-tu-la-gi

Từ 1/5/2011, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây là một …

Xem thêm »