Trang chủ / Dịch vụ / In hóa đơn tiền điện

In hóa đơn tiền điện

In nhanh hóa đơn tiền điện

in-nhanh-hoa-don-tien-dien-1

Hoá đơn là một giấy tờ yêu cầu thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá liệt kê trong giấy tờ đó. Hóa đơn do bên bán phát hành. Sau khi bên mua thanh toán, bên bán sẽ xác nhận vào hóa đơn chẳng hạn như đóng dấu …

Xem thêm »

In hóa đơn tiền điện

in-hoa-don-thu-tien-dien

Trong ngành thương mại, một hóa đơn phải bao gồm một tham chiếu cụ thể với thời gian lập hoá đơn, do đó, ngoài giá cả, số lượng và chiết khấu số lượng hóa đơn cũng dựa trên thời gian. Nói chung mỗi dòng của một hoá đơn sẽ đề …

Xem thêm »