Trang chủ / Tin tức / Hướng dẫn / Bán hàng có giá trị dưới 200.000 không cần lập hóa đơn.

Bán hàng có giá trị dưới 200.000 không cần lập hóa đơn.

Theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC: Bán dịch vụ hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì kế toán không cần lập hóa đơn, ngoại trừ trường hợp người mua yêu cầu giao và lập hóa đơn.

Khi bán hang Bán hàng có giá trị dưới 200.000 thì kế toán phải tuân thủ các quy tắc sau:

– Khi bán dịch vụ hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng thì không phải lập hóa đơn và người bán phải lập Bảng kê bán lẻ dịch vụ, hàng hóa.
– Bảng kê bán lẻ phải có mã số thuế, tên và địa chỉ của người bán, tên dịch vụ hàng hóa, giá trị hàng hóa, ngày lập, họ và tên chữ ký của người lập Bảng kê.
– Nếu người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ hàng hóa phải có thêm tiêu thức “Thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch bán ra trên bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày.

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG
Ngày ………tháng………năm……

Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………
Đị chỉ:………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………..

STT Tên hàng hóa
dịch vụ
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thuế
GTGT
Thành
tiền
Ghi chú
               
               
               
               
               
               
               
               
  Tổng cộng:    

 

Người lập Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

 

– Sau mỗi ngày, phải lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng viết số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Mục “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn viết nội dung “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Bán hàng có giá trị dưới 200.000 không cần lập hóa đơn. 3.50/5 (70.00%) 8 đánh giá

Có thể bạn quan tâm

1_96398

Bổ sung hướng dẫn về thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đang trình các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung hướng …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *